Køresimulator som digitalt læringsværktøj

Velkommen, og tak for din interesse for SimDrives' hjemmeside

Vores grundfilosofi hos SimDrive er at udvikle produkter og løsninger, der ikke blot forbedrer trafiksikkerheden, men også bidrager til et bedre miljø i nutiden og derigennem skaber grundlag for et bedre miljø i fremtiden.

Indlæringen begynder med grundlæggende funktionsviden om køretøjet, såsom:

 

Korrekt indstilling af sæde og rat

Advarselslyd, hvis sikkerhedsselen ikke er spændt

Advarselslyd, hvis håndbremse ikke er sluppet

Øvelser med at finde koblingspunkt

Træning i gearskift

Orientering om placeringen af betjeningsudstyr

SimDrives' avancerede simulator kan bidrage til at skabe et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for kørelæreren.

Elever kan i en rolig og tryg atmosfære opnå viden og erfaring om bilens funktioner. Når de senere skal ud i trafikken for første gang, vil de have styr på de grundlæggende funktioner og dermed være i stand til at fokusere på de eksterne trafiksituationer.

 

 

 

Vejen frem for at imødekomme fremtidige ændringer i køreuddannelsen

Sammenholdt med de nylige initiativer fra transportministeren, Thomas Danielsen, og kørelærerbranchen samt betænkningen fra Europa-Parlamentet, bekræfter det behovet for simulatorer som ideelle til at imødekomme de kommende ændringer. I kølvandet på transportministerens og branchens aftaler om 12 nye initiativer – herunder øvelser i selvforbedring og digitalt læringsværktøjer – samt Europa-Parlamentets fokus på styrkelse af føreres færdigheder og genopfriskningskurser for erfarne førere, bliver brugen af simulatorer afgørende for at opgradere og forbedre køreuddannelsen i fremtiden.

Kilder:

https://www.trm.dk/media/nvpnhp0d/endelig-udgave-initiativer-til-forbedring-af-koerekortomraadet-19-12-2023.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0445_DA.html

© ​SimDrive.dk — 2024